top of page
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-20.jpg

שיפוץ בית בגשר הזיו

שיפוץ תכנון אדריכלי מחודש ושינוי תכנון פנים למבנה קרקע, 2 קומות, 250 מ"ר בקיבוץ.
השיפוץ היסודי שינה ללא הכר את המראה המקורי של הבית הנבנה כחלק מבתי טיפוס בהרחבה.
העיצוב ותכנון אדריכלות חוץ במראה עכשווי, מודרני מאופק בשימוש גוונים קונטרסטים: טיח חלק לבן, פרופיל שחור, עץ ובטון המלווים גם את ריצפת קומת הקרקע בהמשך הרמוני.
תכנון הפנים המחודש שינה את מבנה חדר השינה הראשי ואת העמדת הסלון, המטבח ויצר חלל מבואת כניסה שטופת אור.
עיצוב הנגרות המסורתי מוביל את עיצוב פנים הבית במראהו המחודש ומשלב איתו את המראה הנקי המאופק.

logo-stroke.png
Ground house, Gesher HaZiv - Merav Yatzi
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-24.jpg
Ground house, Gesher HaZiv - Merav Yatzi
Ground house, Gesher HaZiv - Merav Yatzi
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-16.jpg
Ground house, Gesher HaZiv - Merav Yatzi
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-22.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-19.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-21.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-17.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-26.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-25.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-13.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-23.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-14.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-15.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-10.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-12.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-11.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-8.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-6.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-9.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-7.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-4.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-5.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-38.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-40.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-27.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-28.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-30.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-29.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-33.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-32.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-34.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-35.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-36.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-37.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-41.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-43.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-42.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-1.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-2.jpg
Merav Yatsiv - Gesher HaZiv-3.jpg
bottom of page