top of page
Ground house ,Miilya

בית קרקע 160 מ"ר | מעיליא

הבית ממוקם בכפר קסום בגליל המערבי.

התערבות בשינוי תכנון אדריכלות הבית בשיתוף אדריכלית העניקו לבית קרקע זה, בעל קומה אחת בלבד, עניין רב ופונקציונליות רבה בתכנון הקירות חוץ ופנים עבור צרכיי הדיירים.

בני הזוג המתגוררים, המושפעים מהסגנון האתני והשימוש המקומי באבן, ביקשו בית בסגנון איטלקי טוסקני שיעניק להם בסיס לתצוגת חפצים ואוספים שהביאו מנסיעותיהם ושעברו מדור לדור.

ריצפת האבן הטבעית וחיפוי הבית בבריקים מבתים מפירוק מעניקה לבית אותנטיות ועוצמה רבה.

בחירת פריטי הריהוט האיטלקי השלימה את הסגנון הים תיכוני האירופאי המאפיין את הבית.

לבני הזוג זיקה לצבע, מכאן נעשה שימוש בגוונים עזים לצד גוונים שקטים בכל רחבי הבית.

תיקרת עץ גבוהה במיוחד בחלל המרכזי, מעניקה תחושה עוצמתית ומהווה את לב הבית.

logo-stroke.png
Ground house ,Miilya
Ground house ,Miilya.jpg
Ground house ,Miilya
Ground house ,Miilya
Ground house ,Miilya
Ground house ,Miilya
Ground house ,Miilya.jpg
Ground house ,Miilya.jpg
Ground house ,Miilya
Ground house ,Miilya
Ground house ,Miilya
Ground house ,Miilya
Ground house ,Miilya
Ground house ,Miilya
Ground house ,Miilya
Ground house ,Miilya
Ground house ,Miilya
Ground house ,Miilya
Ground house ,Miilya
Ground house ,Miilya
Ground house ,Miilya
bottom of page